pic headerАнглийски

Училищен стол

Седмично меню

Banner
Стипендия "Цветан Цветков"
Banner
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Banner
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Banner
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Search

Content View Hits : 965445
Учебници
   Display # 
# Article Title Hits
1 Учебници за VІІІ а, б класове 221
2 Учебници за ІХ а, б класове 2865
3 Учебници за Х а, б класове 2350
4 Учебници за Х в клас 2060
5 Учебници за ХІ а клас 2174
6 Учебници за ХІ б клас 1192
7 Учебници за ХІ в клас 1645
8 Учебници за ХІІ а клас 2059
9 Учебници за ХІІ б клас 1988
 

Most Recent

Most Popular

World News

BBC News - Home

Useful External Links


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.