Търсене

Списък на книги  VIII клас

 1. Античност
 2. Старогръцка митология. Митове за Прометей, за Едип;
 3. „Илиада“ (Омир):

откъси от I, VI, XXII, XXIV песен

 1. „Любов“ (Сафо)
 2. „Антигона“ (Софокъл)
 3. Средновековие
 4. Библия

 Библейски сюжети за грехопадението, Каин и Авел, Мойсей; за Исус,  за Богородица; откъси от Евангелие от Матей и от Евангелие от Йоан. Познава структурата на Библията и значението ѝ за европейската култура. Познава библейските сюжети за грехопадението, Каин и Авел, Мойсей. Познава откъси от Евангелие от Матей и от Евангелие от Йоан.Подбира, извлича и обработва съобразно няколко критерия информация от различни източници, за да изпълни самостоятелно конкретна изследователска задача, свързана с интерпретации на сюжетите за грехопадението, за Каин и Авел и/или за Мойсей, за Исус, за Богородица, както и на откъси от Евангелие от Матей и от Евангелие от Йоан, в европейското изкуство.

 1. „Пространно житие на Константин – Кирил“
 2. 7. „Азбучна молитва“ (К. Преславски)
 3. „За буквите“ (Черноризец Храбър)

ІII. Ренесанс

 1. Из „Декамерон“ (Дж. Бокачо)

 Ден първи, Новела трета –„Притчата за трите пръстена“

 1. Из „Дон Кихот“ (Мигел де Сервантес): I и VІІІ глава
 2. „Хамлет“ (Уилям Шекспир)

12 . Сонети (Уилям Шекспир)

 Сонет 91 („Един се хвали с ловкост и успехи...“),

Сонет 130 („Очите ѝ не са звезди...“) (У. Шекспир)

Навигация

Нашите спонсори

kasabov 

rotary

  stipendia cc

v srebrov

 

Партньори на

Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com