Търсене

За ученици

Държавни зрелостни изпити 2020

V клас - БЕЛ, Математика ЗУЧ-ИУЧ, Английски език ЗУЧ-ИУЧ, Немски език, Човекът и природа, Човекът и природа - първи срок, Човекът и природа - втори срок, География и икономика, История и цивилизация, История и цивилизация ИУЧ, ИТ, Музика, ФВС, Технологии и предприемачество

 

VI клас - БЕЛ, БЕЛ - РП, Математика, Английски език, Немски език, Човекът и природа - първи срокЧовекът и природа - ООПГеография и икономика, История и цивилизация, ИТМузика, ФВС, Технологии и предприемачество

 

VII клас -БЕЛ, БЕЛ - РП, Математика, Английски език, Немски език, География и икономика, Физика и астрономияХимия и ООС, Биология и ЗО, ИТМузика, ФВС, Технологии и предприемачество

 

VIII клас, профил "Софтуерни и хардуерни науки" (без интензивно и без разширено изучаване на АЕ) - БЕЛ, БЕЛ - РП, Математика ЗУЧМатематика ЗУЧ - първи срок,Математика ЗУЧ - втори срок, Английски език ЗУЧ, История и цивилизацияИнформатика, ИТ, ИТ ИУЧМузика, Технологии и предприемачество, Биология и ЗО, География и икономика, Физика и астрономия, Философия, Химия и ООС

VIII клас, профил "Софтуерни и хардуерни науки" (с разширено изучаване на АЕ) - Английски език, Биология и ЗО

VIII клас, профил "Хуманитарни науки" - Английски език ЗУЧ с интензивно изучаване, БЕЛ, БЕЛ - РП, Математика ЗУЧМатематика ЗУЧ - първи срок,Математика ЗУЧ - втори срок, ИТ, Музика, Философия

 

IX клас, профил "Софтуерни и хардуерни науки" - БЕЛ, БЕЛ - РП, Математика ЗУЧ - I срок, Математика ЗУЧ - втори срок, Математика ЗУЧ - годишна, Математика ПП - I срок, Математика ПП - втори срок, Математика ПП - годишна, Английски език ЗУЧ, История и цивилизация, Химия и ООС, ИТ, Биология и ЗО, География и икономика, Физика и астрономия, Музика, Философия, Немски език

IX клас, профил "Хуманитарни науки" - БЕЛ, БЕЛ - РП, Математика ЗУЧ - I срок, Математика ЗУЧ - втори срок, Математика ЗУЧ - годишна, Английски език ЗУЧ, История и цивилизация, Химия и ООС, ИТ, Биология и ЗО, География и икономика, Физика и астрономия, Музика, Философия, Немски език

IX клас, профил "Икономическо развитие" - Биология и ЗО

 

X клас, профил "Икономическо развитие" - Английски език, Немски език, БЕЛ, Математика ИУЧМатематика ИУЧ - първи срок,Математика ИУЧ - втори срокБиология и ЗОГеография и икономика, Химия и ООС, ИТ, Музика, Физика и астрономия, Философия, ФВС

X клас, профил "Хуманитарни науки" - Английски език, Немски език, БЕЛ, Математика ЗУЧ, Математика ЗУЧ - първи срок,Математика ЗУЧ - втори срок, Биология и ЗО, География и икономика, Химия и ООС, Физика и астрономия, Философия, ФВСМузика ИТ, ИТ ИУЧ

 

XI клас, профил "Природоматематически" - Английски език, Немски език, БЕЛ, БЕЛ - ППМатематика ПП, Математика ПП - първи, втори срок, История и цивилизация, Химия и ООС, ИТ, Физика и астрономия, Философия, ФВС, Биология и ЗО

XI клас, профил "Хуманитарни науки"  - Английски език, Немски език, БЕЛ, БЕЛ - ППМатематика ЗП,Математика ЗП - първи, втори срок, История и цивилизация, Химия и ООС, ИТ, Физика и астрономия, Философия, ФВС, Биология и ЗО

XI клас, непрофилирано обучение - Английски език,Немски език, БЕЛ,Математика ЗП,Математика ЗП - първи, втори срок, Математика ЗИП, Математика ЗИП 1 срок, Математика ЗИП 2 срок, Биология и ЗО - ЗИП, ИТ - ЗИП, ФВС ЗИП, ФВС ЗИП - 1 срок, Химия и ООС, История и цивилизация ЗП, Философия ЗП

 

XII клас, профил "Природоматематически" - Английски език, Немски език, БЕЛ, Математика ПП, Математика ПП - първи срокМатематика ПП - втори срок, Свят и личност, География и икономика, ИТ, Физика и астрономия, ФВС, Биология и ЗО

XII клас, профил "Хуманитарни науки"  - Английски език, Немски език, БЕЛ, БЕЛ - ПП, Математика ЗП, Математика ЗП - първи срокМатематика ЗП - втори срок, Свят и личност, География и икономика, ИТ, Физика и астрономия, ФВС

XII клас, непрофилирано обучение - Английски езикАнглийски език ЗИП, Немски език,БЕЛ, БЕЛ - ЗИП, Математика ЗИП, Математика ЗИП 1 срок, Математика ЗИП 2 срок, Физика и астрономия - ЗИП, ИТ - ЗИП, ФВС, Свят и личност, Философия - ЗИП, География и икономика - ЗИП, Биология и ЗО

БРОЙ УЧЕНИЦИ КЪМ 20.01.2020 г.

по паралелки в СУ „Бачо Киро“ гр. Павликени

 

І – ІV клас   V – ХІІ клас
Минимум: 16 ученика   Минимум: 18 ученика
Максимум: 22 ученика   Максимум: 26 ученика

 

Паралелка

Брой ученици

Свободни места

І а клас

21

1

І б клас

21

1

І в клас

17

5

ІІ а клас

20

1

ІІ б клас

19

3

ІІ в клас

20

2

ІІІ а клас

19

3

ІІІ б клас

19

3

ІІІ в клас

21

1

ІV а клас

23

0

ІV б клас

24

0

ІV в клас

24

0

V а клас

27

0

V б клас

26

0

V в клас

25

1

VІ а клас

21

5

VІ б клас

25

1

VІ в клас

21

5

VІІ а клас

21

5

VІІ б клас

20

6

VІІ в клас

20

6

VІІІ а клас

24

2

VІІІ б клас

25

1

ІХ а клас

19

7

ІХ б клас

18

8

Х а клас

16

10

Х б клас

20

6

ХІ а клас

23

3

ХІ б клас

12

14

ХІ в клас

16

10

ХІІ а клас

23

3

ХІІ б клас

16

10

ХІІ в клас

9

17

 

Подкатегории

Навигация

Нашите спонсори

kasabov 

rotary

  stipendia cc

v srebrov

 

Партньори на

Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com