Търсене

Специфични цели
Повишаване интереса към българския национален танцов фолклор у подрастващите и създаване на възможност чрез изучаване на български народни танци да се осмисли свободното време на учениците и да се приобщят към училищния живот.
Увеличаване на възможностите за откриване и развитие на талантите и силните страни на всяко дете и младеж.
Осигуряване на възможности за пълноценна и положителна личностна изява на учениците.

Основни дейности за постигане на целите

  • Провеждане на седянки «Заедно с баба» по населени места – с. Лесичери, с. Сломер, гр. Павликени, с. Карайсен и гр. Бяла Черква
  • Участие в програмата на Общински фолклорен фестивал на май 2012
  • Семинар "Павликенски извори"
  • Заключителни дейности по проекта

На територията на община Павликени живее пъстро по етническия си състав население. Това води до голямо разнообразие и еклектика от български, македонски, ромски и други традиции и обичаи. Младите хора, обучаващи се в СОУ „Бачо Киро”, изпитват искрен интерес към традиционните обичаи, доказателство за което са създадените през миналата и тази учебна група два танцови състава. Първият от двата има много национални и регионални изяви, почти не минава местен празник без тяхно изпълнение. Подрастващите танцьори пък представиха региона на деня на детето в Истанбул, Турция. Проблемът произтича от липсата на приемственост между поколенията и бързата загуба на знания за местните традиции и празници, главно поради липса на пълноценни контакти между поколенията в името на тази кауза. С настоящия проект се опитваме да съхраним живото наследство на павликенския край, ангажирайки минимум 30 ученици в рамките на няколко месеца чрез организиране на традиционни седенки в населени места, които пазят местните обичаи. Чрез домакинството на местните фолклорни състави, клубове на пенсионерите и местните читалища, учениците ще разучават съответния празник с всички негови елементи – наричания, ястия, танци. Чрез резултатите от тези събирания – дискове, семинар и демонстрации - ще направим съпричастни цялата училищна общност и ще я запазим за следващите поколения.

 

Нашите спонсори

kasabov 

rotary

  stipendia cc

v srebrov

Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com