Търсене

Ученически съвет

План за дейността на Ученическия съвет

през учебната 2019/2020 година

 1. Ден за ненасилие – 02.10.2019г.
 2. Дни на толерантността – 18-19.11.2019 г.
 3. Ден за борба срещу СПИН – 02.12.2019 г.
 4. Вкусът на Коледа – декември месец
 5. Коледно кино – декември месец
 6. Отбелязване „Ден на книгата“ – декември месец
 7. Ден за борба срещу рака - 6.02.2020 г.
 8. Отбелязване на Св. Валентин – 14.02.2020 г.
 9. Ден за борба срещу тормоза – 27.02.2020 г.
 10. Ден на Европа и Ден на ученическото самоуправление – 08.05.2020 г.
 11. Кампания за борба с тютюнопушенето – месец май 2020 г.

Ученически съвет през учебната 2019/2020 година

 1. I а – Деана Методиева
 2. I б – Яна Василева
 3. I в – Камелия Петкова
 4. II а – Анита Тодорова
 5. II б – Габриела Милчева
 6. II в – Йоана Лазарова
 7. III а – Ивона Георгиева
 8. III б – Калоян Крушевски
 9. III в – Ивона Харалмбиева
 10. IVа – Дамян Серафимов
 11. IVбЕма Ангелова
 12. IVв – Саня Спасова
 13. Vа – Преслава Димитрова
 14. Vб – Даная Вачева
 15. Vв – Мартина Трифонова
 16. VIа – Петко Петков
 17. VIб – Катрин Атанасова
 18. VIв – Кристина Хаджиева
 19. VIIа – Радостина Ранкова
 20. VIIб – Мария Пенчева
 21. VII в – Александра Любенова
 22. VIIIа – Шефие Тинкова
 23. VIIIб – Мария Господинова
 24. IXа – Нептун Бочевски
 25. IXб – Виктория Божкова
 26. Xа – Метин Ахмедов
 27. Xб – Петя Касамакова - заместник председател на УС
 28. XIаВиктория Цанова
 29. XIб – Детелинка Симеонова – председател на УС
 30. XI в – Цветелина Николова – секретар на УС
 31. XIIа – Йоан Денев
 32. XIIб – Георги Колев
 33. XIIв – Челси Шилаковска

 

Новото ръководство на Ученически съвет при СУ „Бачо Киро“ град Павликени:

Детелинка Симеонова XI б – председател на УС

Петя Касамакова X б - заместник председател на УС

Цветелина Николова XI в – секретар на УС

Ден на Ученическото самоуправление

в СУ Бачо Киро Павликени – 09 май 2019 г.

 

Директор: Даниел Иванов XI а клас

Заместник – директор АСД: Иван Друмев VIII а клас

Педагогически съветник /начален етап/: Преслава Димитрова IV а клас

Педагогически съветник: Красимир Стефанов VI в клас

Главен счетоводител: Лиляна Цанева X а клас

Библиотекар: Радостина Ранкова VI а клас

Административен секретар: Николет Митева X а клас

Днес се проведе работна среща между ръководството на СУ „Бачо Киро“ гр. Павликени и представителите на Ученическия съвет на училището. Обсъдени бяха нови възможности за включване в извънкласни форми и участия в конкурси, поставени бяха въпроси относно подобрената работа на училищния стол и предстоящи дейности в училището. Отчетени бяха успехите на учениците на местно и регионално ниво в различни състезания и инициативи.

Предвижда се срещите да станат традиционни и да се провеждат регулярно. Поканени са да участват всички активни ученици от училището, дори и да не членуват в Ученическия съвет.

           us dir 2   us dir 1

Единните училищни правила са създадени от Ученически съвет във връзка с прилагане на Механизма за противодействие на училищния тормоз в СУ „Бачо Киро“. Те са неизменна част от превантивните дейности, които се предприемат на ниво училище. Тяхната цел е прилагане на цялостен училищен подход за недопускане на тормоз и прояви на насилие сред учениците и бързо и ефективно справяне с проявленията на такива.

Навигация

Нашите спонсори

kasabov 

rotary

  stipendia cc

v srebrov

 

Партньори на

Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com