Търсене

Дневен режим за 2019/2020 година

Годишен план за дейността на училището за 2019/2020 учебна година

 

Годишна програма за целодневна организация на учебната дейност на учениците от I до VII клас - 2019-2020 уч. година

Годишен план на дейностите през учебната 2019/2020 година на ЕПЛР при СУ „Бачо Киро“

Форми на обучение /приети на Педагогически съвет спротокол №18 от 14.09.2018 г./

Правилник за вътрешния трудов ред

План за участие на персонала в квалификационна дейност

Етичен кодекс на училищната общност

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2016 - 2020)

приета на Педагогически съвет с протокол №19 от 11.09.2019 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище за 2019/2020 учебна година

приета на Педагогически съвет спротокол №19 от 11.09.2019 г.

Правила за действие в случаи на тормоз и насилие сред учениците - 2019/2020

Механизъм за противодействие и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

План за дейностите по превенция на насилието и тормоза в СУ "Бачо Киро" гр. Павликени за учебната 2018/2019 г.

План за насърчаване на грамотността - 2019/2020 учебна год.

Процедура за налагане на санкции

 

Навигация

Нашите спонсори

kasabov 

rotary

  stipendia cc

v srebrov

 

Партньори на

Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com