Търсене

Проект BG05M9OP001-2.018- 0014

 

Фотогалерия във връзка с провеждането на втори цикъл изнесените тематични родителски срещи по Дейност 2 на проект № BG05M9OP001-2.018-0014-2014BG05M2OP001-C01 "Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Павликени" по ОП НОИР

 Бутово 2

Долна липница 2

Горна липница 2

Недан 2

Патреш 2

 

Въпреки усложнената епидемиологична обстановка в страната, успешно се проведоха планираните тематични родителски срещи в селата Бутово, Недан, Долна Липница, Горна Липница и Патреш. Участващите родители имаха възможност да чуят актуална информация и да зададат множество въпроси на лектора г -н Г. Филипов, който е и секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Дискутирани бяха агресията, опасностите в Интернет, мерките за превенция на употребата на наркотични вещества и вредата от тютюнопушенето. Дейността е в рамките на проект BG05M9OP001-2.18-0014-2014BG05M2OP001-C01 „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени“, реализиращ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж“. Благодарим на всички кметове, родители, учители и класни ръководители, които подкрепиха провеждането на срещите по населени места!

 

Класиране

 

Обява свободни длъжности за изпълнители на Дейност 2

Навигация

Нашите спонсори

kasabov 

rotary

  stipendia cc

v srebrov

 

Партньори на

Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com