Търсене

Проект BG05M9OP001-2.018- 0014

 

На 6.10.2020 г. в залата на Общински съвет в Община Павликени се проведе дискусионен форум, посветен на толерантността и изпълнението на дейностите по проект BG05M9OP001-2.18-0014-2014BG05M2OP001-C01 Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени , който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж“. Активно участие взеха 40 ученици и педагогически специалисти от СУ „Бачо Киро“, които изразиха своята позиция по разглежданите въпроси.

 

 

График за провеждане на занятия на групи по интереси

 

В рамките на проект BG05M9OP001-2.18-0014-2014BG05M2OP001-C01 „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени“, реализиращ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж“ се създаде учебно-тренировъчна фирма "Бачо Киро дизайн" с ученици от първи клас. Целите на клуба са създаване на модел за симулиране на реални икономически процеси в областта на дигиталния маркетинг, придобиване на знания, свързани с бизнеса и информационните технологии, както и на личните умения и поведение във областта на фирмените структури, като се започне от младши служител до предприемач.

Тъй като УТФ симулират реалната търговия, в дейността ще се използва софтуер и онлайн финансови инструменти, както и средствата на информационните и комуникационни технологии. В резултат на това учениците ще се запознаят с използването на технологиите за бизнес дейности и едновременно с това развиват своите дигитални умения. Основна дейност на фирмата ще бъде издаването на училищен вестник.

 

 

 

 

 

 

Фотогалерия във връзка с провеждането на втори цикъл изнесените тематични родителски срещи по Дейност 2 на проект № BG05M9OP001-2.018-0014-2014BG05M2OP001-C01 "Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Павликени" по ОП НОИР

 Бутово 2

Долна липница 2

Горна липница 2

Недан 2

Патреш 2

Навигация

Нашите спонсори

kasabov 

rotary

  stipendia cc

v srebrov

 

Партньори на

Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com