pic headerАнглийски

Училищен стол

Седмично меню

Banner
Стипендия "Цветан Цветков"
Banner
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Banner
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Banner
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Search

Content View Hits : 965441
Bacho Kiro High School - Pavlikeni
Contact
Address:
53 St. St. Cyrill and Methodius Street
Pavlikeni 5200
Veliko Tarnovo

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: +359 610 527 50, +359 610 527 50
Fax: +359 610 527 50
http://www.soupavlikeni.com

Information: Алтернативен e-mail: pavlikeni_sou@yahoo.com

 Most Recent

Most Popular

World News

BBC News - Home

Useful External Links


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.