pic headerАнглийски

Училищен стол

Седмично меню

Стипендия "Цветан Цветков"
Banner
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Banner
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Banner
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Search

Content View Hits : 568310
Ученици – свободни места
Свободни места в паралелките към 02.06.2017 г.

Съгласно чл. 104, ал. 2 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, СУ "Бачо Киро" обявява следните свободни места за ученици в паралелките:

 • Iа - 0
 • - 1
 • - 2
 • IIа - 0
 • IIб - 0
 • IIв - 0
 • IIIа - 0
 • IIIб - 1
 • IIIв - 8
 • IVа - 0
 • IVб - 1
 • IVв - 1
 • Vа - 0
 • Vб - 0
 • VIа - 0
 • VIб - 0
 • VIIа - 1
 • VIIб - 0
 • VIIIa (профил "Природоматематически") - 3
 • VIIIб (профил "Хуманитарен") -10
 • VIIIв (Непрофилирана паралелка) - 0
 • IXa (профил "Природоматематически") - 3
 • IXб (профил "Хуманитарен") - 9
 • IXв (Непрофилирана паралелка) - 14
 • (профил "Природоматематически") - 5
 • (профил "Хуманитарен") - 4
 • XIа (профил "Природоматематически") - 0
 • XIб (профил "Хуманитарен") - 6
 • XIв (Непрофилирана паралелка) - 6
 • XI(профил "Природоматематически") - 0
 • XIIб (профил "Хуманитарен") - 6
 • XIIв (Непрофилирана паралелка) - 11
 Most Recent

Most Popular

World News

BBC News - Home

Useful External Links


© 2011 СОУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.
Powered by Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.