pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Банер
Стипендия "Цветан Цветков"
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Проекти по Коменски
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 986839
Прием след VII клас

Важни дати:

 • Подаване на документи за участие в приема: 20-26.06.2018 г. вкл.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране: до 03.07.2018 г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: 04-06.07.2018 г. вкл.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: до 12.07.2018 г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: 13-17.07.2018 г. вкл.
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране: 19.07.2018 г.
 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране: 20-24.07.2018 г. вкл.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране: до 26.07.2018 г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: 27-30.07.2018 г. вкл.
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране: 02.08.2018 г.
 • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране: определя се от директора до 11.09.2018 г. вкл.

Училищната комисия по приема на ученици ще работи всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. в кабинет № 4 (II етаж - нова сграда)

Необходими документи:

 • Заявление за участие в класиране
 • Копие на свидетелство за завършено основно образование
 • Служебна бележка за резултатите от положените изпити и НВО

Важно! Медицинско свидетелство е необходимо САМО при кандидатстване за професионална паралелка.

 

профил

“Хуманитарни науки”

 • с интензивно изучаване на английски език
 • срок на обучение - 5 години
Профилиращи предмети:
 • Български език и литература
 • История и цивилизация
 • Английски език
 • Информационни технологии

Формиране на бала:

 • утроена оценка от външното оценяване по БЕЛ
 • оценка от външното оценяване по математика
 • оценките по история и цивилизация и чужд език от Свидетелството за основно образование

профил

“Софтуерни и хардуерни науки”

 • с разширено изучаване на английски език
 • срок на обучение - 5 години

Профилиращи предмети:

 • Информатика
 • Информационни технологии
 • География и икономика
 • Изобразително изкуство

Формиране на бала:

 • утроена оценка от външното оценяване по БЕЛ
 • оценка от външното оценяване по математика
 • оценките по ИТ и изобразително изкуство от Свидетелството за основно образование
 • Заповед № РД 09-4135/29.08.2017 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование за учебната 2018/2019 година
 Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.