Търсене

БРОЙ УЧЕНИЦИ КЪМ 03.04.2019 г.

по паралелки в СУ „Бачо Киро“ гр. Павликени

І – ІV клас                                                  V – ХІІ клас

Минимум: 16 ученика                                Минимум: 18 ученика

Максимум: 22 ученика                              Максимум: 26 ученика

№ по ред Паралелка Брой ученици по Админ Свободни места
І а клас 19 3
І б клас 18 4
І в клас 19 3
ІІ а клас 21 1
ІІ б клас 18 4
ІІ в клас 19 3
ІІІ а клас 21 1
ІІІ б клас 23 0
ІІІ в клас 23 0
ІV а клас 25 0
ІV б клас 25 0
ІV в клас 25 0
V а клас 23 3
V б клас 25 1
V в клас 19 7
VІ а клас 19 7
VІ б клас 21 5
VІ в клас 18 8
VІІ а клас 24 2
VІІ б клас 21 5
VІІ в клас 20 6
VІІІ а клас 20 4
VІІІ б клас 24 2
ІХ а клас 16 10
ІХ б клас 20 6
Х а клас 23 3
Х б клас 12 14
Х в клас 19 7
ХІ а клас 23 3
ХІ б клас 17 9
ХІ в клас 10 16
ХІІ а клас 22 4
ХІІ б клас 21 5
Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com