Търсене

За ученици

V клас - БЕЛ, Математика ЗУЧ-ИУЧ, Английски език ЗУЧ-ИУЧ, Немски език, Човекът и природа, Човекът и природа - първи срок, Човекът и природа - втори срок, География и икономика, История и цивилизация, История и цивилизация ИУЧ, ИТ, ФВС, Технологии и предприемачество

 

VI клас - БЕЛ, БЕЛ - РП, Математика, Английски език, Немски език, Човекът и природа - първи срокЧовекът и природа - ООПГеография и икономика, История и цивилизация, ИТ, ФВС

 

VII клас -БЕЛ, БЕЛ - РП, Математика, Английски език, Немски език, География и икономика, Физика и астрономияХимия и ООС, Биология и ЗО, ИТ, ФВС, Технологии и предприемачество

 

VIII клас, профил "Софтуерни и хардуерни науки" - БЕЛ, БЕЛ - РП, Математика ЗУЧМатематика ЗУЧ - първи срок,Математика ЗУЧ - втори срок, Английски език ЗУЧ, История и цивилизацияИнформатика, ИТ, ИТ ИУЧ, Технологии и предприемачество, Биология и ЗО, География и икономика, Физика и астрономия, Философия

VIII клас, профил "Хуманитарни науки" - Английски език ЗУЧ с интензивно изучаване, БЕЛ, БЕЛ - РП, Математика ЗУЧМатематика ЗУЧ - първи срок,Математика ЗУЧ - втори срок, ИТ, Философия

 

IX клас, профил "Софтуерни и хардуерни науки" - БЕЛ, БЕЛ - РП, Математика ЗУЧ - I срок, Математика ЗУЧ - втори срок, Математика ЗУЧ - годишна, Математика ПП - I срок, Математика ПП - втори срок, Математика ПП - годишна, Английски език ЗУЧ, История и цивилизация, ИТ, Биология и ЗО, География и икономика, Физика и астрономия, Философия, Немски език

IX клас, профил "Хуманитарни науки" - БЕЛ, БЕЛ - РП, Математика ЗУЧ - I срок, Математика ЗУЧ - втори срок, Математика ЗУЧ - годишна, Английски език ЗУЧ, История и цивилизация, ИТ, Биология и ЗО, География и икономика, Физика и астрономия, Философия, Немски език

 

X клас, профил "Икономическо развитие" - Английски език, Немски език, БЕЛ, Математика ППМатематика ПП - първи, втори срок,Биология и ЗОГеография и икономика, Химия и ООС, ИТ, Физика и астрономия, Философия, ФВС

X клас, профил "Хуманитарни науки" - Английски език, Немски език, БЕЛ, Математика, Математика - първи, втори срок,Биология и ЗО, География и икономика, Химия и ООС, ИТ, Физика и астрономия, Философия, ФВС, ИТ, ИТ ИУЧ

БРОЙ УЧЕНИЦИ КЪМ 15.10.2019 г.

по паралелки в СУ „Бачо Киро“ гр. Павликени

І – ІV клас                                                  V – ХІІ клас

Минимум: 16 ученика                                Минимум: 18 ученика

Максимум: 22 ученика                              Максимум: 26 ученика

№ по ред Паралелка Брой ученици по Админ Свободни места
І а клас 20 2
І б клас 21 1
І в клас 17 5
ІІ а клас 20 2
ІІ б клас 17 5
ІІ в клас 20 2
ІІІ а клас 19 3
ІІІ б клас 19 3
ІІІ в клас 21 1
ІV а клас 22 0
ІV б клас 24 0
ІV в клас 23 0
V а клас 27 0
V б клас 26 0
V в клас 26 0
VІ а клас 22 4
VІ б клас 25 1
VІ в клас 21 5
VІІ а клас 21 5
VІІ б клас 21 5
VІІ в клас 20 6
VІІІ а клас 24 2
VІІІ б клас 25 1
ІХ а клас 19 7
ІХ б клас 21 5
Х а клас 17 9
Х б клас 20 6
ХІ а клас 23 3
ХІ б клас 12 14
ХІ в клас 17 9
ХІІ а клас 23 3
ХІІ б клас 16 10
  ХІІ в клас 9 17

ГРАФИК за изпитна сесия ДЕКЕМВРИ - редовна  за ученици в самостоятелна форма на обучение и ЯНУАРИ - РЕДОВНА за ученици в самостоятелна форма на обучение (на възраст под 16 г.) през учебната 2019/2020година изтегли

 

ЗАПОВЕД №202/24.10.2018 - условия и ред за организиране и провеждане на изпитите за ученици в самостоятелна форма на обучение

 

Подкатегории

Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com