Търсене

За ученици

БРОЙ УЧЕНИЦИ КЪМ 15.10.2019 г.

по паралелки в СУ „Бачо Киро“ гр. Павликени

І – ІV клас                                                  V – ХІІ клас

Минимум: 16 ученика                                Минимум: 18 ученика

Максимум: 22 ученика                              Максимум: 26 ученика

№ по ред Паралелка Брой ученици по Админ Свободни места
І а клас 20 2
І б клас 21 1
І в клас 17 5
ІІ а клас 20 2
ІІ б клас 17 5
ІІ в клас 20 2
ІІІ а клас 19 3
ІІІ б клас 19 3
ІІІ в клас 21 1
ІV а клас 22 0
ІV б клас 24 0
ІV в клас 23 0
V а клас 27 0
V б клас 26 0
V в клас 26 0
VІ а клас 22 4
VІ б клас 25 1
VІ в клас 21 5
VІІ а клас 21 5
VІІ б клас 21 5
VІІ в клас 20 6
VІІІ а клас 24 2
VІІІ б клас 25 1
ІХ а клас 19 7
ІХ б клас 21 5
Х а клас 17 9
Х б клас 20 6
ХІ а клас 23 3
ХІ б клас 12 14
ХІ в клас 17 9
ХІІ а клас 23 3
ХІІ б клас 16 10
  ХІІ в клас 9 17

За учениците от 12 клас !!!

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:

Сесия май - юни

Български език и литература - 21 май 2019 г., начало – 8:00 часа

Втори държавен зрелостен изпит - 23 май 2019 г., начало – 8:00 часа

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 28 – 31 май 2019 г.

 • Подаване на заявления за допускане до ДЗИ и регистриране на заявленията в софтуерния продукт - 
  05 март 2019 г. - 18 март 2019 г.
 • Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ - до 17 май 2019 г.
 • Резултатите от всички държавни зрелостни изпити ще бъдат обявени до 13 юни 2019 г.

ВАЖНО!!! Допускането до ДЗИ в деня на изпита става само срещу лична карта и служебна бележка за допускане.

Сесия август - септември

Български език и литература - 28 август 2019 г., начало – 8:00 часа

Втори държавен зрелостен изпит - 29 август 2019 г., начало – 8:00 часа

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода от 30 август 2019 г. до

04 септември 2019 г.

 • Подаване на заявления за допускане до ДЗИ и регистриране на заявленията в софтуерния продукт - 
  от 01 юли 2019 г. до 12 юли 2019 г.
 • Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ - 23 август 2019 г.
 • Резултатите от всички държавни зрелостни изпити ще бъдат обявени до 10 септември 2019 г.

Цялата информация за държавните зрелостни изпити може да намерите на специализирания сайт на МОН:

htp://www.zamaturite.bg

За учениците от 12 клас !!!

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:

Сесия май - юни

Български език и литература - 21 май 2019 г., начало – 8:00 часа

Втори държавен зрелостен изпит - 23 май 2019 г., начало – 8:00 часа

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 28 – 31 май 2019 г.

 • Подаване на заявления за допускане до ДЗИ и регистриране на заявленията в софтуерния продукт - 
  05 март 2019 г. - 18 март 2019 г.
 • Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ - до 17 май 2019 г.
 • Резултатите от всички държавни зрелостни изпити ще бъдат обявени до 13 юни 2019 г.
Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com