Търсене

Ученически съвет

Ден на Ученическото самоуправление

в СУ Бачо Киро Павликени – 09 май 2019 г.

 

Директор: Даниел Иванов XI а клас

Заместник – директор АСД: Иван Друмев VIII а клас

Педагогически съветник /начален етап/: Преслава Димитрова IV а клас

Педагогически съветник: Красимир Стефанов VI в клас

Главен счетоводител: Лиляна Цанева X а клас

Библиотекар: Радостина Ранкова VI а клас

Административен секретар: Николет Митева X а клас

Днес се проведе работна среща между ръководството на СУ „Бачо Киро“ гр. Павликени и представителите на Ученическия съвет на училището. Обсъдени бяха нови възможности за включване в извънкласни форми и участия в конкурси, поставени бяха въпроси относно подобрената работа на училищния стол и предстоящи дейности в училището. Отчетени бяха успехите на учениците на местно и регионално ниво в различни състезания и инициативи.

Предвижда се срещите да станат традиционни и да се провеждат регулярно. Поканени са да участват всички активни ученици от училището, дори и да не членуват в Ученическия съвет.

           us dir 2   us dir 1

Единните училищни правила са създадени от Ученически съвет във връзка с прилагане на Механизма за противодействие на училищния тормоз в СУ „Бачо Киро“. Те са неизменна част от превантивните дейности, които се предприемат на ниво училище. Тяхната цел е прилагане на цялостен училищен подход за недопускане на тормоз и прояви на насилие сред учениците и бързо и ефективно справяне с проявленията на такива.

План за дейността на Ученическия съвет

през учебната 2018/2019 година

 1. Световен ден на поздрава – 21.10.2018 г.
 2. Ден за борба срещу СПИН – 1.12.2016 г., отговорници:
 3. Вкусът на Коледа – декември месец
 4. Коледно кино – декември месец
 5. Отбелязване „Ден на книгата“ – декември месец
 6. Ден за борба срещу рака - 6.02.2019г.
 7. Ден на розовата фланелка – последния четвъртък на февруари, отговорници: целия Ученически съвет
 8. Отбелязване на Св. Валентин – февруари месец
 9. Ден на поезията (ден на цитата) – на 21.03.2019г.,
 10. Ден на Европа и Ден на ученическото самоуправление – 9.05.2019г.
 11. Кампания „Да бъдем чисти“ – месец май, отговорници: целия Ученически съвет

Списък на членовете на Ученически съвет

през учебната 2018/2019 година

 1. I а – Анита Тодорова
 2. I б – Василена
 3. I в – Преслава
 4. II а – Ивона Георгиева
 5. II б – Михаела Линкова
 6. II в – Ивона Харалампиева
 7. III а – Дамян Серафимов
 8. III б – Александра Александрова
 9. III в – Виктор Генчев
 10. IVа – Даная Сабриев
 11. IVб – Денислав Емилов
 12. IVв – Симона Петрова – отговорник начален етап
 13. Vа – Петко Петков
 14. Vб – Александър Ивов
 15. V в – Тина Върбанова
 1. VIа – Радостина Ранкова
 2. VIб – Мария Пенчева
 3. VIв – Кристина Сашева
 4. VIIа – Ивона Иванова
 5. VIIб – Никол Начева – отговорник прогимназиален етап
 6. VIIв – Ралица Маринова
 7. VIIIа – Нептун Бочевски
 8. VIIIб – Дениза Георгиева
 9. IXа – Мария Станева
 10. IXб – Мартин Иванов
 11. Xа – Грета Пенчева
 12. Xб – Мирослава Симеонова
 13. X в – Вева Друмева – зам.председател на УС
 1. XIа – Антония Савова – председател на УС
 2. XIб – Кристън Маринова
 3. XI в – Челси Шилаковска
 1. XIIа – Виктория Михайлова - секретар
 2. XIIб – Петя Георгиева
Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com