Търсене

Правилник за вътрешния трудов ред

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност

Дневен режим за 2018/2019 година

Годишен план за дейността на училището за 2018/2019 учебна година

приет на Педагогически съвет спротокол №18 от 14.09.2018 г.

Приложения към годишния план за дейността на училището за 2018/2019 учебна година

 

Форми на обучение /приети на Педагогически съвет спротокол №18 от 14.09.2018 г./

Етичен кодекс на училищната общност

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2016 - 2020)

приета на Педагогически съвет с протокол №18 от 14.09.2017 г.

ПЛАН за 2018/2019 г. към Програмата за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2016 - 2020)

 

Програма за превенция на ранното напускане на училище за 2018/2019 учебна година

приета на Педагогически съвет спротокол №18 от 14.09.2018 г.

Правила за действие в случаи на тормоз и насилие сред учениците

Мерки за повишаване качеството на образованието

приети на Педагогически съвет спротокол №18 от 10.09.2016 г.

Механизъм за противодействие и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

План за дейностите по превенция на насилието и тормоза в СУ "Бачо Киро" гр. Павликени за учебната 2018/2019 г.

Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com