pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Нашите дарители
Банер
Банер
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 1092540
Младите хора - с активни граждански позиции
Написано от Неделчо Неделчев   
Събота, 12 Март 2011 10:06

На 10 март в СОУ „Бачо Киро” се проведе общински кръг на олипиадата по гражданско образование. Бяха представени три проекта: „Лице в лице” – с автори Григор Тодоров и Бисер Вангелов, „Да спасим природата на Европа” - Грета Димитрова, Бетина Стефанова и Мариан Димитров, всички от ІІІ а клас. От възрастовата група ІХ – ХІІ с доклад на тема „Човек – като теб!“ – програма за борба с тормоза в училище” се представиха учениците Василена Христова и Лора Иванова от ІХ а клас в екип с Илиян Димов от ХІ а клас. Предложените доклади ще бъдат представени на областен кръг на олимпиадата.

 

Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.