pic headerАнглийски

Училищен стол

Седмично меню

Banner
Стипендия "Цветан Цветков"
Banner
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Banner
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Banner
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Search

Content View Hits : 965436
Световен ден на водата
Written by Наташа Петрова   
Thursday, 10 March 2011 09:43

Нуждата от вода е от съществено значение за всички живи същества. Тази нужда не знае граници и е много важно хората да разберат как биха могли да въздействат на качеството на водите. Във връзка с инициативите по европейския проект "Пътят на познанието на Алиса" в СОУ "Бачо Киро" върви подготовка за отбелязване Световния ден на водата - 22-ри март. Учениците ще направят мониторинг на някои от водоизточниците в района, ще напишат есета и създадат презентации, с които ще покажат съпричастността си към проблемите, свързани с водата, както и нейната роля на обединяващ фактор за Европа.

 

Most Recent

Most Popular

World News

BBC News - Home

Useful External Links


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.