pic headerАнглийски

Училищен стол

Седмично меню

Banner
Стипендия "Цветан Цветков"
Banner
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Banner
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Banner
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Search

Content View Hits : 965404
Успехи на олимпиади и състезания
Written by Administrator   
Monday, 21 February 2011 16:32

След отлично представяне на общинските кръгове на олимпиадите по математика, руски език и физика, се класираха за участие в областните кръгове следните ученици:

Математика

Име и фамилия Клас Точки
1 Явор Танев ІV б 16
2 Надежда Димитрова VІ а 21
3 Генади Иванов VІ а 16
4 Дани Пенев VІІ а 17,5
5 Василена Маринова VІІ б 16
6 Борис Алтънов ІХ а 18
7 Виктория Димитрова ІХ а 16
8 Николай Александров Х а 20
9 Милен Марков ХІ а 17
10 Михаил Русанов ХІ а 17
11 Венелин Русанов ХІІ а 18

 

Български език и литература


Име и фамилия
Клас
Оценка
1 Надежда Димитрова VІ а Отличен (5,75)
2 Дани Пенев VІІ а Отличен (5,50)
3 Мина Калинова VІІ б Отличен (5,50)
4 Ивета Колимечкова ХІІ а Отличен (5,50)

 

Руски език

1. Десислава Димитрова - VІІ б клас

 

Физика и астрономия


Име и фамилия
Клас
Точки
1 Александър Стойчев
VІІ а 26
2 Дани Пенев VІІ а 26
3 Николай Александров
Х а
24,5
4
Иван Иванов
Х а 22,5
5 Михаил Русанов ХІ а 20
6 Венелин Русанов ХІІ а 30

 

Класирани за областен кръг на състезанието "Знам и мога"


Име и фамилия
Клас
1 Радослав Димитров
ІІІ б
2 Петя Йорданова
ІІІ а
3 Явор Танев
ІV б
 

Most Recent

Most Popular

World News

BBC News - Home

Useful External Links


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.