pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Нашите дарители
Банер
Банер
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 1092534
Професия винар
Написано от Венелин Русанов, ХІІ а клас   
Вторник, 15 Февруари 2011 18:38

На 8.02.2011г. петнадесетина ученици от ХІІ а и ХІІ б клас по инициатива на нашите класни ръководители – г-жа Тунчева и г-н Николов, посетихме в село Върбовка винарската изба на фирмата „Универсал Пенев” -  една от трите действащи изби в нашата община. Бяхме посрещнати от г-жа Светлана Пенева, която е инженер-технолог и ръководи и контролира производствения процес в избата.

Тя ни запозна с пътя на гроздето от приемния пункт до огромните винени резервоари. Научихме от собственика на фирмата, г-н Пламен Пенев, че избата през 1935 г. от местното население и през десетилетията се е увеличавал нейният капацитет, за да се стигне до днес - времето, в което за първи път в избата предстои да заработи бутилираща линия.
С много любов и вещина г-н Пенев ни разказа за различните видове вина, за това как се извършва дегустацията им. Домакините бяха много мили и любезни, много гостоприемни и с удоволствие демонстрираха своите бели и червени вина. Пожелаха ни да се отнасяме към виното като към другар и изразиха надежда, че са спечелили някого от нас за професията на винаря.

 

Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.