pic headerАнглийски

Училищен стол

Седмично меню

Banner
Стипендия "Цветан Цветков"
Banner
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Banner
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Banner
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Search

Content View Hits : 958547
Standings at the Chemistry Olympiad
Written by Administrator   
Monday, 14 February 2011 14:40

Twenty students from grades 7 to 12 participated at the Municipal Round of the Chemistry Olympiad. The following students  did an outstanding job, and will represent Bacho Kiro High School at the Regional Round:

No. Name and Family Name
Grade Total Points
1 Kristiyan Bakalov
ХІІ а 93
2 Nikolay Alexandrov
Х а 90
3 Lora Taneva
Х а 75
4 Mimi Rovertova
ХІ а 79

Good luck to you in the future!

 

Most Recent

Most Popular

World News

BBC News - Home

Useful External Links


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.