pic header



Английски

Училищен стол

Седмично меню

Banner
Стипендия "Цветан Цветков"
Banner
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Banner
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Banner
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Search

Content View Hits : 958557
Ученик от СОУ "Бачо Киро" измисли логото на международен проект
Written by Елка Спасова   
Wednesday, 15 December 2010 17:17

Шестокласникът Цветомир Иванов от СОУ “Бачо Киро” в Павликени стана автор на логото на международен проект, в който партньори са училища от България, Турция, Румъния, Полша и Португалия. Проектът “Най-младите предприемачи на Европа” е по програма Коменски “Учене през целия живот - Училищни партньорства”. Целта на проекта е да развива предприемачески умения у учениците, а координатор за СОУ "Бачо Киро", гр. Павликени е учителката Петя Неделчева.

Предстои проучване на дейността на известни предприемачи, изработване на оригинални предмети от учениците, които ще бъдат изпратени за разпродажба в страните партньори и т.н.Предвижда се и изработване на мартеници и създаване на филм за тях, както и на други материали, свързани с наши празници и обичаи.

Работата на Цветомир беше излъчена като най-добра след обявен училищен конкурс за логото в СОУ “Бачо Киро”. Най-сполучливите творби бяха представени на международна среща между партньорите в началото на декември в Ескишехир, Турция. Там всички участници бяха единодушни, че най-удачно е измислено логото на талантливия павликенски ученик Цветомир Иванов. Високите небостъргачи, които момчето е включило в графиката, символизират успеха, деловитостта, богатството, новаторството, край тях са наредени националните знамена на страните, участнички в проекта, изписано е и неговото наименование. Предстои да се изработи електронен вариант на рисунката на Цветомир, която ще стане официалното лого на международния проект и ще стои на всички документи, на сайта и на всички крайни продукти по проекта.

 

 

Most Recent

Most Popular

World News

BBC News - Home

Useful External Links


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.