pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Банер
Стипендия "Цветан Цветков"
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Проекти по Коменски
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 1002298
СУ Павликени
Свободни места в паралелките към 30.06.2018 г.

Съгласно чл. 104, ал. 2 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, СУ "Бачо Киро" обявява следните свободни места за ученици в паралелките:

 • Iа - 0
 • - 4
 • - 5
 • IIа - 0
 • IIб - 0
 • IIв - 0
 • IIIа - 0
 • IIIб - 0
 • IIIв - 0
 • IVа - 1
 • IVб - 0
 • IVв - 7
 • Vа - 5
 • Vб - 3
 • Vв - 6
 • VIа - 3
 • VIб - 6
 • VIв - 6
 • VIIа - 0
 • VIIб - 0
 • VIIIa (профил "Икономическо развитие") - 9
 • VIIIб (профил "Хуманитарни науки") - 2
 • IXa (профил "Природоматематически") - 3
 • IXб (профил "Хуманитарен") - 13
 • IXв (Непрофилирана паралелка) - 7
 • (профил "Природоматематически") - 3
 • (профил "Хуманитарен") - 9
 • (Непрофилирана паралелка) - 15
 • XIа (профил "Природоматематически") - 5
 • XIб (профил "Хуманитарен") - 6
 • XI(профил "Природоматематически") - 3
 • XIIб (профил "Хуманитарен") - 6
 • XIIв (Непрофилирана паралелка) - 9
 
Конкурс за снимка на толерантността

Какво?

Екипът на проект „Работим заедно за приобщаващо образование на ромските ученици", финансиран от програма Еразъм +, Ключова дейност 2 - Стратегически партньорства /договор N° 2016-1- EL01-KA201-023446/, обявява конкурс за снимка на толерантността на тема: „Аз и моите приятели в училище”, които да представят съвместни моменти от училищния живот в СУ „Бачо Киро” - учене, игри, спорт, забавления, извънкласни дейности. Към снимките може да има текст, описващ ситуацията или преживяванията, но не е задължителен.

Кой?

Специално са поканени за участие учениците от V до VIII клас, но могат да се включат със свои снимки и учениците от I – IV, както и тези от IX до XII клас.

Къде?

Снимки се приемат в лични съобщения във Фейсбук профила на Ученически съвет.

Кога?

Снимки се приемат до 8 април – Международен ден на ромите, след което ще бъдат публикувани на Фейсбук профила на Ученически съвет и сайта на училището /само след разрешение на автора/ите/.

До 13 април, авторитетно жури от ЦМЕДТ „Амалипе” ще направи селекция сред предложените фотографии, след което те ще бъдат отпечатани на хартия и представени в СУ „Бачо Киро” по време на международната среща по проекта през месец май 2017 г. Всички автори на селектирани снимки във финалната изложба ще получат награди
 
Проект "Заедно намираме решения"
Още снимки от кръглата маса ТУК
Още снимки от обучението ТУК
 
Стипендия "Цветан Цветков"

 

Стипендията е учредена през 2015 г. от г-н Цветан Цветков, собственик на Магазини „Браво“ в гр. Павликени и се връчва на зрелостници за подпомагане на образованието им във висши учебни заведения.

 
Свободни места след ПЪРВО класиране
Написано от Administrator   
Понеделник, 10 Юли 2017 15:18
♦ Непрофилирана паралелка - 8 места
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 4 от 107

Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.