pic headerАнглийски

Училищен стол

Седмично меню

Banner
Стипендия "Цветан Цветков"
Banner
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Banner
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Banner
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Search

Content View Hits : 925736
SOU Bacho Kiro High School - Pavlikeni
Резултати
ОТ ОБЛАСТНИ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ – 2014/2015 УЧЕБНА ГОДИНА
Олимпиади
Български език и литература
Английски език
Руски език
Немски език
Математика
Информационни технологии
Физика
Астрономия
Химия и опазване на околната среда
Биология и здравно образование
География и икономика - V-VI, VІІ-ХІІ
История и цивилизация – V-VІ, VІІІ-ХІ; VІІ и ХІІ
Философия
„Знам и мога“

 
Занимания по интереси в ПИГ 4А клас с възпитател Светозар Найденов
 

 
СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Обществен съвет към СУ „Бачо Киро”, както следва:

Председател: Евгения Йорданова Живкова, родител на ученик в VІІІ клас

Членове:

1. Инж. Анастасия Колева Вачева - представител на финансиращия орган

2. Лена Тодорова Георгиева, родител на ученик в V клас

3. Бисерка Блажева Страхилова, родител на ученик в VІІІ клас

4. Грета Спасова Атанасова, родител на ученик в VІ клас

5. Дияна Стоянова Филипова, родител на ученик в ІV клас

6. Валентина Григорова Иванова, родител на ученик в V клас

7. Петя Събкова Стефанова, родител на ученик в І клас

8. Вероника Невелинова Найденова, родител на ученик в І клас

Резервни членове:

1. Анелия Цветанова Русанова, родител на ученик в Х клас

2. Виолета Ерменкова Бянова, родител на ученик във ІІ клас

3. Иво Иванов Ангелов, родител на ученик в ІІІ клас

4. Христо Любенов Василев, родител на ученик в ХІІ клас

5. Атанас Ангелов Чакъров, родител на ученик в VІІ клас

6. Йорданка Красимирова Георгиева, родител на ученик в ІІІ клас

7. Атанаска Веселинова Петкова, родител на ученик в Х клас

8. Нели Вачева Лишева, родител на ученик в І клас

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 3 of 105

Most Recent

Most Popular

World News

BBC News - Home

Useful External Links


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.