pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Нашите дарители
Банер
Банер
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 1131733
Ученически съвет
Единните училищни правила

Единните училищни правила са създадени от Ученически съвет във връзка с прилагане на Механизма за противодействие на училищния тормоз в СУ „Бачо Киро“. Те са неизменна част от превантивните дейности, които се предприемат на ниво училище. Тяхната цел е прилагане на цялостен училищен подход за недопускане на тормоз и прояви на насилие сред учениците и бързо и ефективно справяне с проявленията на такива.

 
План за дейността на Ученическия съвет

План за дейността на Ученическия съвет

през учебната 2018/2019 година

 1. Световен ден на поздрава – 21.10.2018 г.
 2. Ден за борба срещу СПИН – 1.12.2016 г., отговорници:
 3. Вкусът на Коледа – декември месец
 4. Коледно кино – декември месец
 5. Отбелязване „Ден на книгата“ – декември месец
 6. Ден за борба срещу рака - 6.02.2019г.
 7. Ден на розовата фланелка – последния четвъртък на февруари, отговорници: целия Ученически съвет
 8. Отбелязване на Св. Валентин – февруари месец
 9. Ден на поезията (ден на цитата) – на 21.03.2019г.,
 10. Ден на Европа и Ден на ученическото самоуправление – 9.05.2019г.
 11. Кампания „Да бъдем чисти“ – месец май, отговорници: целия Ученически съвет
 
Списък на членовете на Ученически съвет

Списък на членовете на Ученически съвет

през учебната 2018/2019 година

 1. I а – Анита Тодорова
 2. I б – Василена
 3. I в – Преслава
 4. II а – Ивона Георгиева
 5. II б – Михаела Линкова
 6. II в – Ивона Харалампиева
 7. III а – Дамян Серафимов
 8. III б – Александра Александрова
 9. III в – Виктор Генчев
 10. IVа – Даная Сабриев
 11. IVб – Денислав Емилов
 12. IVв – Симона Петрова – отговорник начален етап
 13. Vа – Петко Петков
 14. Vб – Александър Ивов
 15. V в – Тина Върбанова
 1. VIа – Радостина Ранкова
 2. VIб – Мария Пенчева
 3. VIв – Кристина Сашева
 4. VIIа – Ивона Иванова
 5. VIIб – Никол Начева – отговорник прогимназиален етап
 6. VIIв – Ралица Маринова
 7. VIIIа – Нептун Бочевски
 8. VIIIб – Дениза Георгиева
 9. IXа – Мария Станева
 10. IXб – Мартин Иванов
 11. Xа – Грета Пенчева
 12. Xб – Мирослава Симеонова
 13. X в – Вева Друмева – зам.председател на УС
 1. XIа – Антония Савова – председател на УС
 2. XIб – Кристън Маринова
 3. XI в – Челси Шилаковска
 1. XIIа – Виктория Михайлова - секретар
 2. XIIб – Петя Георгиева
 Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.