pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Нашите дарители
Банер
Банер
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 1131733
Проекти
Нов проект в СОУ „Бачо Киро“
На официална церемония във Френския културен институт в София на 28.01.2015 г., нашето училище беше обявено за партньор на Националната мрежа за децата в проект „Училището като център в общността“. Оценителите са били впечатлени от усилията в привличането на родителската общност, чрез провеждането на изнесени родителски срещи, формирането на родителски клуб и индивидуалният подход към всеки член на общността. Целта на проекта "Училището като център в общността" е успешно да приложи модела на community school в 13 училища в България, избрани след продължителна процедура на три етапа.
Педагогическите специалисти от СОУ „Бачо Киро“ Н. Неделчев и И. Русатова, преминаха през тридневно интензивно обучение с международните експерти Крис Джоунс /Великобритания/ и Елена Фомина /Русия/, за да направят анализ на ситуацията в училището ни – силни и слаби страни, съществуване на добри практики и ресурси. Предстои в СОУ „Бачо Киро“ да бъде разработен план за развитие на училището като общностно, в съответствие с идентифицираните силни и слаби страни, възможности и проблеми. Националната мрежа за децата ще окаже финансова и експертна подкрепа същите да бъдат реализирани.

 
Клубове по проект „Интеграция без граници”

В СОУ „Бачо Киро” работят клубните форми, създадени по проект „Интеграция без граници”, в партньорство със Сдружение „Надежда – ЦРД” от град София. Проектът се финансира по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”. Едни от най-атрактивните дейности са спортните занимания, в които могат да вземат участие всички ученици, но най-вече учениците със специални потребности и техните родители. В края на проекта в рамките на един уикенд ще бъде проведен турнир на открито, с участието на отбори от всяко участващо в проекта училище. Идеята на екипа е той да се превърне в общ спортен празник за децата и техните родители, както и за зрителите. Вече са осигурени първите спортни материали и пособия за участниците – волейболни и футболни топки.

 
"Граждани"

СОУ „Бачо Киро” град Павликени е сред деветте избрани от Фондация „Пайдея” училища в страната, които да приложат пилотния модел за гражданско образование в гимназиален етап „ГРАЖДАНИ”, разработен от методисти и експерти по дидактика от пет европейски страни. Той е част от последната фаза на европейски проект „ГРАЖДАНИ” (септември-декември 2012), в който като партньори на фондация „Пайдея” ще се включат и 5 нови училища от други европейски страни. Училищният екип по реализацията на дейностите в нашето училище се състои от учителя по география - г-н Милен Гешев и педагогическия съветник г-н Неделчо Неделчев, които ще работят под прякото ръководство на директора г-жа Радка Станева.
Нашето училище има активна роля в следните дейности по проекта:
•    Организиране, наблюдение и оценка на две дейности с ученици, избрани от екипа по проекта до края на 2012 г.
•    Промотиране на една избрана от нас добра практика от СОУ „Бачо Киро” в европейски мащаб (вкл. клип със субтитри на англ. и фр. език)
•    Промотиране на постиженията на СОУ „Бачо Киро” в областта на училищната култура, насърчаваща социалните и граждански умения на учениците на национална конференция „ГРАЖДАНИ” през декември 2012 г. в София

СОУ „Бачо Киро” ще получи основния продукт на проекта - Наръчник „Развитие на гражданските умения на ученици в гимназиален етап” с включени над 40 методически разработки за повече от 80 часа интерактивни занимания по гражданско образование. Представител на екипа ще има възможност да вземе участие в еднодневно работно ателие за гражданско образование и интерактивни методи в гимназиален етап по модела „ГРАЖДАНИ” с демонстрации на активни дидактически подходи, което ще се проведе на 13 октомври 2012 в град София.

 
"Най-младите предприемачи на Европа"

Предприемачеството е един от най-важните инструменти за изграждане на бъдещата конкурентна, развиваща се и иновативна Европа - предприемачите създават нови длъжности, нови бизнес области, нови пазари и технологии, те гарантират нови работни места  и по-силна конкуренция и икономическо развитие. В проекта „Най-младите предприемачи на Европа”, екипи от училищата-партньори от Турция, Румъния, Полша, Унгария, Португалия и България ще обединят своите усилия, за да предоставят на своите ученици основна информация за предприемачеството, намирането на бизнес идеи, печеленето на пари от техните идеи, търговията.

продължава>
 
„Достатъчно силни да бъдем любезни”

Между 03 и 06 ноември учители от СОУ „Бачо Киро” участваха в първата среща по проект „Достатъчно силни да бъдем любезни” в град Букурещ, Румъния. Основните дейности по този проект са насочени към превенция на тормоза, грубиянството  и агресията в училище, към развиване на гъвкави форми за работа с учениците и обмяна на опит между педагогическите колегии от различни държави. Партньори на СОУ „Бачо Киро” по проекта са училища от Румъния, Полша, Португалия и Италия. Участниците от българска страна бяха: педагогическите съветници Неделчо Неделчев, който е и координатор на проекта и Татяна Маринова, както и учителите Галя Ранкова, Цончо Балканджиев и Виолетка Казакова – членове на екипа по проекта. В рамките на срещата освен представяне на участващите училища, се направи и планиране на следващите дейности по проекта. Посетени бяха училищата, домакини на срещата - Национална гимназия „Михай Витязул” и частното еврейско училище „Лаудер Реут”, където имахме възможност да се запознаем с колеги и да обменим опит в преподаването на теми, посветени на борбата с тормоза в училище, включително и чрез наблюдението на открт урок с румънски ученици, посветен на темата.

 
« НачалоПредишна12СледващаКрай »

Страница 1 от 2

Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.