pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Нашите дарители
Банер
Банер
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 1131760
Профил на купувача
Начало Търсене
Начало
Брой категории: 4
Обществени поръчки 2018 Подкатегории: 2 Файлове: 15
Обществени поръчки 2017 Подкатегории: 3 Файлове: 20
Обществени поръчки 2016 Подкатегории: 2 Файлове: 18
Обществени поръчки 2015 Подкатегории: 3 Файлове: 42

Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.