pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Нашите дарители
Банер
Банер
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 1130074
90 години Павликенска гимназия
Път към Павликенската гимназия

През юни 1975-та получих дипломата си за завършено средно образование в СПУ „Бачо Киро” в родния си град Павликени. Август същата година вече бях приет за студент в Софийския университет „Св. Кл. Охридски”, а септември постъпих в казармата. Чак подир две дъ-ъ-ълги години с нетърпение, удоволствие и огромно любопитство продължих в Алма матер висшия филологически курс на любимия си български език.
Неизкарал дори първия семестър, по Коледа, в края на 1977-ма, се завръщам при родителите си в Павликени и като им разказвам с какви науки се пропивам в столицата, гордо обявявам, че освен съвременен, ни карат да учим и старобългарски език, даже и старогръцки. Баща ми слуша мълчаливо, заровичка нещо из библиотечния шкаф, намери го и рече:
-    Гледай. Това са предметите, които някога се преподаваха в павликенската реална гимназия.
Разгърнах ученическия бележник на баща ми. Годините - 1940/1941. Сред предметите прочетох: старобългарски език, старогръцки език, латински език...
Когато след българската филология записах право в Юридическия факултет, едва тогава ми се наложи да зубря и латинския.
Представи си, Уважаеми читателю, високото равнище на павликенската реална гимназия в онези, както сега учим, трудни, ужасни военни времена от началото на 40-те години на миналия век! В изпълнината с ентусиазъм и живот гимназия, в малко провинциално градче, някога моят баща изучавал дори мъртви езици, към които аз пристъпих чак в храма на висшия университетски курс.
Не искам да приема, че след време, във все по-мъртвите ни училища, ще изчезне дори живият днешен български език!

Димитър Томов
носител на литературна награда
"Николай Хайтов"

 
Гордея се с родното училище

Най-искрено поздравявам учителите и учениците от СОУ”Бачо Киро” по случай 90 години юбилей и желая много здраве и успехи в бъдеще!
Това е училището, в което научих за родината, за наука, култура и история, за математика и технологии, които знания са ме водили и ме водят през света и ме карат винаги да се връщам обратно в Павликени. Тук се зароди амбицията в мен да дам и аз нещо на света, както казва поетът. И независимо какво съм направил досега, все още смятам че главното ще бъде в бъдеще!

Тази година, 2010, пре август, посетих нашето училище и се срещнах с учители и ръководители. След това имах лекции в Англия, Швейцария, Франция, Испания, Гърция, Китай, Индия, а сега – в Нова Зеландия. В началото на годината бях гост професор в САЩ и Япония. Навсякъде с гордост споменавам, че съм българин и съм учил в Павликени и след това в ТУ София. Всички ме посрещат много добре.

На страницата на моя институт в Окланд, който е част от Техническия Университет в Нова Зеландия и на който съм основател и директор, има много информация за мен и моята група от изследователи и студенти, които са от всички краища на света (www.kedri.info).

Пожелавам на всички ученици и те да станат не само граждани на България и Европа, а и граждани на света!
С удоволствие предоставям ежегодно, вече 4 години, и ще продължавам в бъдеще, стипендия от 300лв. и грамота за най-добрия зрелостник в гимназията, а от 2010/11 – също и стипендия от 100лв. и грамота за най-добър ученик през годината от І до VІІІ клас.

Честит юбилей и до нови срещи!


Професор Никола Касабов
Директори основател на Института по Инженерни Знания и Научни Изследвания (KEDRI), Окланд
Член на Кралската академия на науките, Нова Зеландия
Почетен член на Международния Институт на Инженери по Електроника (IEEE)

 
СОУ "Бачо Киро" - нашият духовен храм

Бих искала от името на училищното настоятелство да поздравя всички Вас с настъпващите празници – 90-годишнината на СОУ „Бачо Киро” и денят на народните будители!
Всички вие – миналото, настоящето и бъдещето на това училище, създавате и разкривате красотата на българския език и творчество, тайните на природата и човешките взаимоотношения, формирате в подрастващите нравствени ценности и добродетели, за да растат като достойни граждани на нашата родина.
Трудът Ви е неизмерим, силата на духа – неизчерпаема, следите – трайни, заключени в един духовен храм – наречен българско училище. Вашата професия не се ограничава само с това понятие, защото думата „учител” е призвание, съдба, защото учителят се ражда, живее, твори и от първия до последния си дъх остава учител.
Пожелаваме Ви още много здраве и творчески успехи, за да успеете да разгърнете изцяло неповторимия си талант! Бъдещето на това прекрасно училище е във Вашите ръце!

Весела Стойкова,
член на Училищното настоятелство

 
Честит празник и на добър час!

Днес, от дистанцията на деветте изминали десетилетия от създаването на Вашето училище, не бихме могли да не признаем, че Павликенската гимназия е ярък пример за зряла образователна институция с мъдростта и разностранната активност на своите учители, персонал и ученици. Училището ще бъде това, което с идеи, усърден труд и добра воля направите за него. С методичност и неотклонност всички Вие, учители, ученици и помощен персонал, които представлявате тази образователна институция като единно цяло, работите, водени от основната идея Вашето училище да следва и служи на своето призвание – да формира личности с будно гражданско и национално самосъзнание и едновременно с това да подготвя младите хора за успешна личностна и професионална реализация във висококонкурентната среда на нашето съвремие.
Пожелавам Ви най-добронамерено и с любов да работите за още по-светлото бъдеще на Вашето училище. Вярвам, че имате силата и енергията да изпълните перспективата му с полезни и добри начинания. Нека увереният път през годините говори за изминалото време с гордост и удовлетворение!

инж. Ангел Генов, Кмет на Община Павликени

 
Успешен път на випуск 2010
Написано от Елена Христова   

Изминалата учебна година бе последна за зрелостниците от випуск 2010. Някои от тях подцениха матурата по география, та се наложи да се явят през месец септември за втори път на държавен зрелостен изпит. Този път випускът премина успешно и всички получаха своите дипломи.
С наградата на академик Касабов за отлични постижения в природоматематическите науки бе отличен Велико Иванов, а Траяна Симеонова и Стилян Цанков се представиха блестящо на национални конкурси и олимпиади. Успехът на явилите се на държавен зрелостен изпит по математика е повод за гордост - трима ученици получиха пълна шестица, а двама - оценки над 5,50.
Голяма част от нашите гимназисти избраха да продължат образованието си в университети като УНСС, Стопанска академия - Свищов, Икономическия университет във Варна, Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Предпочетените от тях специалности са: финанси, МИО, счетоводство и контрол. Други зрелостници пък ще изучават тайните на правото, информационните технологии, туризма и филологическите науки.
Пожелаваме им успех през студентските години и да се завърнат в родния град, за да му бъдат полезни с натрупаните знания и умения!

 
« НачалоПредишна12СледващаКрай »

Страница 1 от 2

Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.